Järgmisest aastast peab ohtlikku kaupa käitlev kaldapersonal olema läbinud vastava koolituse

Alates 1. jaanuarist 2010 jõustub kohustuslikuna rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskirja (IMDG koodeks) peatükk 1.3, mis sätestab väljaõppe mudelprogrammi ja nõude, et sadamas ohtlikku lasti (mõiste haarab lisaks pakitud ohtlikule kaubale ka mahtlastid) käitlev töötaja peab vastavalt tema tööülesannetele olema eelnevalt koolitatud.

Vastavalt sellele sätestab Sadamaseaduse uue redaktsiooni (15.06.2009) paragrahv 31 lõige 7 sadama pidaja või sadamaoperaatori kohustuse korraldada ohtlikku lasti käitleva töötaja koolitust vähemalt üks kord iga viie aasta jooksul Keskkonnainspektsiooni ja Veeteede Ameti poolt heaks kiidetud programmi alusel. Isik, kelle vahetu tööülesanne on ohtliku lasti käitlemine, peab omama koolituse läbimist tõendavat dokumenti, milles on ära toodud konkreetne koolitusprogramm. Koolitusprogramm tuleb koostada näidisprogrammi alusel:

Näidisprogrammi avamiseks kliki SIIA.

Uudiskiri, AS Tallinna Sadam, oktoober 2009

Valmis AS Tallinna Sadama oktoobrikuu uudiskiri. Loe lähemalt…

KONKURSS: Aasta Logistika Tegu 2009

Väljakujunenud traditsiooni kohaselt valitakse igal sügisel aasta parim logistikasaavutus. Konkursi Aasta Logistikategu eesmärgiks on tunnustada oma tööle pühendunud logistikajuhtide poolt saavutatud edu organisatsioonile püstitatud eesmärkideni jõudmisel. Varasematel aastatel on Suure Auhinna pälvinud Magnum Logistics, A Le Coq, Lextrans/Autologistika, Sillamäe Sadam, DFDS Transport (praegune DSV), Schenker ja Telema.

 Kutsume konkursil osalema kõiki Eesti logistikaprofessionaale ning palume saata oma Aasta Logistikateo lühitutvustus, vastates küsimusele:

„Milline oli 2008/2009. aastal ellukutsutud ja rakendatud logistiline parendus, mis kasvatas teie ettevõtte efektiivsust, käivet, kasumit, tarnekindlust, varude ringlemiskiirust, klientide rahulolu, optimeeris tegevust ja aitas säästa kulusid?”

 Logistikateenuste pakkuja ning transpordifirmade puhul võib konkursile esitada parenduse, mis on kasvatanud ettevõtte klientide vastavaid näitajaid. Võistlustöö kirjelduse palume koostada lakoonilises vormis ning see peab kindlasti andma vastused järgmistele küsimustele:

  • Mis oli logistikateo eesmärk?
  • Milline oli logistikateo protsess?
  • Millised on tänaseks selgunud tulemused?

Aasta Logistikateo maksimaalselt 100 sõnast koosnevat tutvustust ootame hiljemalt 14. septembriks 2009 e-mailidele tanel.raig@aripaev.ee või sensei@sensei.ee

Kõigi kandideerivate Logistikategude seast valitakse zhüriiliikmete poolt välja 10 finalisti. Zhürii on seitsmeliikmeline ja selle koosseisu kuuluvad logistikaajakirjanikud ning Eesti Logistikaühingu juhatuse liikmed. Finaali pääsevaid töid tutvustatakse Äripäeva transpordirubriigi, Äripäeva kuukirjade „Logistika” ning „Transport ja Logistika” vahendusel. Samuti Äripäeva veebiversioonis.

Finaliste hinnatakse nii zhürii, kui Eesti logistikaavalikkuse poolt hääletamise teel. Sealjuures on zhürii otsusel 50% ning avalikkuse hinnangutel 50% osakaal. Võitja selgub kaalutud häälte summeerimisel. Punktide võrdse jagunemise korral saab määravaks zhürii otsus.

Finalistide hindamise reglementi on käesolevast aastast sisse viidud uuendus, mis muudab  logistikategude kajastamise ja hindamise varasemaga võrreldes oluliselt põhjalikumaks. Nimelt on võistlustööde esitamise tähtaeg toodud varasemaks, et võimaldada źüriiliikmetel finalistidega isiklikult tutvuda ning neid Äripäeva ja Logistikauudised.net vahendusel enne avaliku hindamisvooru avamist põhjalikult kajastada.

Kolme võidutöö esitlemine ja autasustamise tseremoonia toimub 11. novembril O$TUJUHTIMI$E ja LOGISTIKA AASTAKONVERENTSI 2009 raames. Need kuupäevad tasub oma kalendrisse juba varakult kirja panna! Lisainfot aastakonverentsi kohta leiate kodulehelt www.sensei.ee

Konkursi Aasta Logistikategu 2009 kalender

Logistikateo esitamise tähtaeg: 14.09.2009.

Logistikateo maksimaalne maht: 100 sõna

Logistikategu saata aadressile: tanel.raig@aripaev.ee / sensei@sensei.ee

Finalistide väljakuulutamine: 23.09.2009. Äripäeva Logistikas

Aasta Logistikategu 2009 võitja selgub: 11.11.2009. Ostujuhtimise ja Logistika Aastakonverentsil.

V Rahvusvaheline Merenduskonverents 2009 – NAVIGARE NECESSE EST

Merenduskonverentsist, millega tähistatakse ka Maailma merepäeva (World Maritime Day) on saanud traditsioon, kus kohtuvad Eesti mere-, transpordi-, avaliku- ja akdeemilise sektori esindajad ning ettevõtjad, et üheskoos arutada olulisi merendusteemalisi küsimusi, seada sihte ning pakkuda välja lahendusi, mis oleksid kasulikud nii Eesti majandusele kui ka ühiskonnale laiemalt.

Konverentsi slogan “Meresõit on vajalik”, mille autoriks peetakse Rooma väejuhti Pompeiust 50 aastat e.Kr., kõlab kriisimajandusega Eestis eriti päevakohaselt. Oleks meil oma lipu all tugev laevastik, suudaksime mitmetest probleemidest, sealhulgas kaubavahetuse defitsiidist kergemini jagu saada.

Loe lähemalt…

Uudiskiri, AS Tallinna Sadam, juuni 2009

Valmis AS Tallinna Sadama juunikuu uudiskiri. Loe lähemalt…

EU sadamates keelatud laevad

Euroopa Liidu sadamates on keelatud järgmised laevad. Nimekiri on siia lehele üles pandud PDF failina. Vaata tabelit SIIT

Transestonia 2009

Transestonia 2009 on INnovatsiooniaasta üritus

Nagu ütles oma uusaastatervituses Eesti rahvale Vabariigi President ja INnovatsiooniaasta patroon Toomas Hendrik Ilves, on INnovatsiooniaasta uute ideede, loova mõtlemise ja teistmoodi tegutsemise aasta. INnovatsiooniaasta algas keerulisel ajal, kus me kõik peame midagi ümber mõtestama või ümber korraldama – kodus, tööl, ka iseeneses. Usun, et innovatsioon ehk uuendamine on selleks väga hea vahend. Innovatsioon ei ole mingi tehnokraatlik mänguasi, see puudutab meid kõiki.

INnovatsiooniaasta meeskonnal on juba täna üle 150 koostööpartneri, kes korraldavad 2009. aasta jooksul uuendustega seotud koolitusi, konverentse, konkursse, tunnustamisaktsioone, arutlevad uuenduste üle oma communitytes, arendavad uusi teenuseid, peavad mõttetalguid, kirjutavad lugusid. 21. jaanuaril sõlmisid INnovatsiooniaasta meeskond ning Transestonia kokkuleppe, mille alusel on 11.05.09 toimuv 5. transiidikonverents TRANSESTONIA 2009: Kriisiplaan INnovatsiooniaasta ametlik üritus. Staatusega kaasneb arvestatav ühiskonna poolne tähelepanu kasv logistika ja transiidi võimalustele ja rollile riiklikus majandus- ning sostiaalsüsteemis. INnovatsiooniaasta kohta lugege lisaks http://www.in.ee/

Eesti saab oma merenduspoliitika

Majandus- ja kommunikatsiooni-ministeeriumi eestvedamisel valmib järgmise aasta maiks Eesti merenduse arengukava.

Arengukava koostamisel hakkavad tööle neli erinevat töögruppi: transpordi ja sadamate töörühm, avalike teenuste töörühm, mereuurimise ja -hariduse töörühm ning turismi- ja puhkemajanduse töörühm, teatas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

“Merendusega seotud erinevaid teemasid on ju mitmel moel erinevates riiklikes dokumentides käsitletud, seni puudub aga üks ühtne ja koondav kava, mis hõlmaks kogu seda Eesti jaoks olulist valdkonda,” ütles majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts.

Arengukava peaks valmima tuleva aasta maiks ja jõudma riigikokku arutelule järgmise aasta keskpaigas.