Merenduse õigussüsteemi revision 2017 (2016) – 2019 on alanud

Mitmete riigiasutuste ühisel algatusel, koostöös merendusvaldkonna  liitudega, sai sel nädalal alguse merendusse õigussüteemi revisioni projekt. Revisioni käigus struktureeritakse merenduse valdkonna suhteliselt keeruline õigussüsteem lihtsamini mõistetavaks.  Valmistatakse ette Merenduse Üldosa Seadus, mis annab suunised valdkondlikele seadustele: kaubandusliku meresõidu seadus, sadamaseadus, meresõiduohutuse seadus, laeva asjaõiguse ja laevaregistrite seadus, laeva asjaõiguse seadus. Kaotatakse Kaubandusliku meresõidu koodeksi järelejäänud osad ning liidetakse need Kaubandusliku meresõidu seadusega.
Revisjoni käigus vaadatakse üle ning tehakse parandused paljudesse seadustesse.
Eesmärgiks on muuhulgas:
  • korrigeerida seadustes sätted, mis soodustavad bürokraatiat;
  • töötada läbi ja juurutada Euroopa mereriikide parimad tavad;
  • anda soodustused merenduse arenguks laevanduses, veonduses ja sadamates.
Valminud on Revisioni Tegevuskava ning moodustatud Revisioni töörühm ning Revisioni komisjon. Sadamate Liit osaleb Revisioni komisioni töös.