Mõntu Sadam (57°56.94’N, 22°07.63’E)

Sadama kapten: Puudu
Telefon: Puudu
E-posti aadress: Puudu
Kodulehekülg: Puudu