Eesti sadamate kaubamaht 2020 – 2021, tuh tonni

SADAMAD 2020 2021 Muutus% 20/21
AS Tallinna Sadam 21 340 22 397 +4,7%
AS Sillamäe Sadam 9 488 9 750 +2,7%
Paldiski Põhjasadam 1 098 1 728 +36,5%
AS Pärnu Sadam 1 715 1 847 +7,2%
Kunda Sadam 1 554 1 844 +15,7%
AS Saarte Liinid 836 912 +6,4%
Tallinna Bekkeri Sadam 900 800 -11,2%
KOKKU 36 031 39 278 +8,3%