COVID-19 levikust põhjustatud olukorrast väljumise strateegia

Riigikantselei esitab Vabariigi Valitsusele heakskiitmiseks „COVID-19 levikust põhjustatud olukorrast väljumise strateegia“ (edaspidi strateegia). Vabariigi Valitsus kuulutas 12. märtsil 2020. aastal välja eriolukorra ning moodustas COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse (edaspidi viirus) levikuga seotud sündmuste ning rahvatervise ja majanduse probleemide lahendamisega tegeleva valitsuskomisjoni (edaspidi valitsuskomisjon). 27. märtsil 2020. aastal moodustati valitsuskomisjoni töö toetamiseks planeerimisgrupp (edaspidi planeerimisgrupp), millele […]

2017 aastal jõustus Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määrus

2017 aastal jõustus Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määrus „ …millega luuakse sadamateenuse osutamise raamistik ja sadamate finantsläbipaistvuse ühised normid“. EL määrus on otsekohaldatav õigusakt ning sadamatele niisamatähtis, kui näiteks Sadamaseadus.  Määruse ettevalmistamise käigus osales aktiivselt ka Eesti Sadamate Liit…tulemusega võib rahule jääda. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määrus 15 veebruar 2017.a. (EL) 2017/352, millega luuakse sadamateenuse […]

Merenduse õigussüsteemi revision 2017 (2016) – 2019 on alanud

Mitmete riigiasutuste ühisel algatusel, koostöös merendusvaldkonna  liitudega, sai sel nädalal alguse merendusse õigussüteemi revisioni projekt. Revisioni käigus struktureeritakse merenduse valdkonna suhteliselt keeruline õigussüsteem lihtsamini mõistetavaks.  Valmistatakse ette Merenduse Üldosa Seadus, mis annab suunised valdkondlikele seadustele: kaubandusliku meresõidu seadus, sadamaseadus, meresõiduohutuse seadus, laeva asjaõiguse ja laevaregistrite seadus, laeva asjaõiguse seadus. Kaotatakse Kaubandusliku meresõidu koodeksi järelejäänud osad […]

18 Logistika Konverents 2016: Viktor Palmet ja Villu Vatsfeld “Sadamate arengud”

Konverentsil esitatud presentatsioon on kättesaadav nii Keynote (Mac arvuti) kui ka PowerPoint (Windows) formaadis kättesaadav siit: www.sadamateliit.ee/presentatsioon/ettekanne-nov-16.zip Otseviited: Mac arvuti: http://www.sadamateliit.ee/presentatsioon/ettekanne-sadamate-liit.key Windows: http://www.sadamateliit.ee/presentatsioon/ettekanne-sadamate-liit.pptx

Laevaheitmete ja lastijäätmete aruande peavad sadamad nüüdsest esitama vaid keskkonnaametile

Sadama pidajatel tasub tähele panna, et muutunud on laevaheitmete ja lastijäätmete üleandmise ja vastuvõtmise korralduslikud nõuded. Riik vähendab sadama pidajate kohustust, sest kui varem pidi esitama aruande kalendriaasta jooksul sadamas vastuvõetud laevaheitmete ja lastijäätmete kohta kokku kolmele riigiasutusele, siis nüüd tuleb see esitada vaid Keskkonnaametile. Varasemalt pidi sadama pidaja esitama aruande ka Veeteede Ametile ning […]

Koostööpartneritele anti tänukirjad, tunnustati ka Sadamate Liitu

Saarte Liinid AS tähistas 8. augustil 2014 Kuressaares ettevõtte kahekümnendat aastapäeva. Koostööpartneritele anti tänukirjad, tunnustati ka Sadamate Liitu.

Kunda sadamasse jõudis 10 000. laev

Kunda sadamasse jõudis segalastilaev M/l Transmar, mis on 10 tuhandes sadamas sildunud laev. Gibraltari lipu all seilav M/l Transmar saabub Kundasse Kotka (Soome) sadamast. Laeva  lastitakse 3000 tihumeetrit okaspaberipuud. Lasti sihtsadam on Monsteras (Rootsi). Laevakülastusi arvestatakse Kunda sadamas alates 2. septembrist 1994, kui taasavati uus kaubasadam. „Ilusa ümmarguse numbriga laevakülastus sattus Kunda sadama 20. tegevusaastale loomulikult […]