Merenduse õigussüsteemi revision 2017 (2016) – 2019 on alanud

Mitmete riigiasutuste ühisel algatusel, koostöös merendusvaldkonna  liitudega, sai sel nädalal alguse merendusse õigussüteemi revisioni projekt. Revisioni käigus struktureeritakse merenduse valdkonna suhteliselt keeruline õigussüsteem lihtsamini mõistetavaks.  Valmistatakse ette Merenduse Üldosa Seadus, mis annab suunised valdkondlikele seadustele: kaubandusliku meresõidu seadus, sadamaseadus, meresõiduohutuse seadus, laeva asjaõiguse ja laevaregistrite seadus, laeva asjaõiguse seadus. Kaotatakse Kaubandusliku meresõidu koodeksi järelejäänud osad […]

18 Logistika Konverents 2016: Viktor Palmet ja Villu Vatsfeld “Sadamate arengud”

Konverentsil esitatud presentatsioon on kättesaadav nii Keynote (Mac arvuti) kui ka PowerPoint (Windows) formaadis kättesaadav siit: www.sadamateliit.ee/presentatsioon/ettekanne-nov-16.zip Otseviited: Mac arvuti: http://www.sadamateliit.ee/presentatsioon/ettekanne-sadamate-liit.key Windows: http://www.sadamateliit.ee/presentatsioon/ettekanne-sadamate-liit.pptx

Laevaheitmete ja lastijäätmete aruande peavad sadamad nüüdsest esitama vaid keskkonnaametile

Sadama pidajatel tasub tähele panna, et muutunud on laevaheitmete ja lastijäätmete üleandmise ja vastuvõtmise korralduslikud nõuded. Riik vähendab sadama pidajate kohustust, sest kui varem pidi esitama aruande kalendriaasta jooksul sadamas vastuvõetud laevaheitmete ja lastijäätmete kohta kokku kolmele riigiasutusele, siis nüüd tuleb see esitada vaid Keskkonnaametile. Varasemalt pidi sadama pidaja esitama aruande ka Veeteede Ametile ning […]

Kunda sadamasse jõudis 10 000. laev

Kunda sadamasse jõudis segalastilaev M/l Transmar, mis on 10 tuhandes sadamas sildunud laev. Gibraltari lipu all seilav M/l Transmar saabub Kundasse Kotka (Soome) sadamast. Laeva  lastitakse 3000 tihumeetrit okaspaberipuud. Lasti sihtsadam on Monsteras (Rootsi). Laevakülastusi arvestatakse Kunda sadamas alates 2. septembrist 1994, kui taasavati uus kaubasadam. „Ilusa ümmarguse numbriga laevakülastus sattus Kunda sadama 20. tegevusaastale loomulikult […]

Transiidikeskus tuleviku osas optimistlik

“Oleme saanud viimastel kuudel väga tõsiseid ostupäringuid, mis tõotavad meie teise poolaasta kaubamahte tõsta,” ütles Transiidikeskuse juht Erik Laidvee poolaasta majandustulemusi kommenteerides. Transiidikeskuse AS Muuga konteinerterminal käitles juulis 22 620 TEU’d (TEU on 20-jalase konteineri tingühik), mis on 8,3% enam kui mullu samal perioodil. Konteinerites veetava kaubakoguse tonnaaž kasvas perioodi võrdluses 11,8%. “Aasta seitsme kuuga […]

Ühisprojekti rahastamiseks saavad Helsingi ja Tallinna sadamad toetuseks 11,3 miljonit eurot

(Uudis saadaval inglise keeles). Loe originaali siit. On 16 October 2013, during the TEN-T Days 2013, European Commissioner for Transport, Siim Kallas, signed an agreement towards funding support of EUR 11.3 million for a joint project called Twin-Ports, between the Port of Helsinki and the Port of Tallinn. The EU funding support will be used […]