COVID-19 levikust põhjustatud olukorrast väljumise strateegia

Riigikantselei esitab Vabariigi Valitsusele heakskiitmiseks „COVID-19 levikust põhjustatud olukorrast väljumise strateegia“ (edaspidi strateegia).

Vabariigi Valitsus kuulutas 12. märtsil 2020. aastal välja eriolukorra ning moodustas COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse (edaspidi viirus) levikuga seotud sündmuste ning rahvatervise ja majanduse probleemide lahendamisega tegeleva valitsuskomisjoni (edaspidi valitsuskomisjon). 27. märtsil 2020. aastal moodustati valitsuskomisjoni töö toetamiseks planeerimisgrupp (edaspidi planeerimisgrupp), millele anti muu hulgas ülesanne koostada eriolukorrast väljumise strateegia, koordineerida selle elluviimist ja jälgida täitmist.

COVID-19 strateegia >