Laevaheitmete ja lastijäätmete aruande peavad sadamad nüüdsest esitama vaid keskkonnaametile

Sadama pidajatel tasub tähele panna, et muutunud on laevaheitmete ja lastijäätmete üleandmise ja vastuvõtmise korralduslikud nõuded. Riik vähendab sadama pidajate kohustust, sest kui varem pidi esitama aruande kalendriaasta jooksul sadamas vastuvõetud laevaheitmete ja lastijäätmete kohta kokku kolmele riigiasutusele, siis nüüd tuleb see esitada vaid Keskkonnaametile. Varasemalt pidi sadama pidaja esitama aruande ka Veeteede Ametile ning Veterinaar- ja Toiduametile. Sadama pidajal tuleb endiselt esitada aruanne üks kord aastas aruandeperioodi järgneva aasta 20. jaanuariks.

Tegemist on majandus- ja kommunikatsiooniministri 29. juuli 2009. aasta määrusega nr 78, mida muutis majandus- ja taristuminister oma 20. jaanuari 2016. aasta määrusega nr 7. Muudatused jõustusid 29. Jaanuaril 2016.