Üldine tutvustus

Eesti Sadamate Liitu on koondunud kõik aktiivsed Eesti kaubasadamad. Neile lisaks ka väiksemad Lehtma, Mõntu ja Loksa sadamad, kes näevad võimalusi anda oma panust Eesti sadamaettevõtluse arendamiseks ning osaleda ühiste probleemide lahendamisel.

Kuigi võib arvata, et konkurents kaubamahtude saamiseks ei soodusta konstruktiivset koostööd sadamaettevõtjate vahel… ei pea selline arvamus paika Eesti Sadamate Liidus.

Arengukava

Rahvusvaheline poliitiline olukord on ebastabiilne. Euroopa ja Venemaa poliitiline vastasseis on süvenenud. Erinevad majanduslikud blokaadid ning sanktsioonid pingestavad majanduse arengut ning seda on eriti tunda rahvusvahelises transpordis, mille osaks kahtlemata on ka Eesti sadamad.

Samas, Eesti Sadamate Liit ongi muuhulgas selleks loodud, et järjekindlalt oma parimat tahet ja konstruktiivset initsiatiivi riigiga ja seonduvate ettevõtlusorganisatsioonidega jagada. Sadamate Liit peab vajalikuks arendada koostööd mitte ainult sadamaettevõtjate vahel vaid kõigi aktiivsete Eesti logistikaklastri ettevõtetega.

2015.a. on ühistegevusega saavutatud mitmeid häid tulemusi. Liidu Arengukavas seatakse peamiseks eesmärgiks koostöö edendamist riigiasutustega ja ettevõtlusorganisatsioonidega.

Missioon ja visioon

Missioon:

Eesti Sadamate Liidu missioon on edendada Eesti merendust piirist-piirini ja hoida Eesti merd.

Visioon:

Eesti Sadamate Liidu visioon on olla avatud ja usaldusväärne mittetulunduslik organisatsioon, mille ülesandeks on organiseerida Eesti sadamate koostööd ja seeläbi hoida merekultuuri mainet heal tasemel ning parandada Eesti merenduspoliitikat.

MTÜ Eesti Sadamate Liit

Organisatsioon: MTÜ Eesti Sadamate Liit

Äriregistri kood: 80002220

Postiaadress: Sadama 25, Tallinn 15051

Tegevjuht: Viktor Palmet

Kontakt telefon: +372 512 8188

E-posti aadress: palmet@sadamateliit.ee

Kodulehekülg: www.sadamateliit.ee

Juhatus:

Margus Vähi – juhatuse esimees
Valdo Kalm – juhatuse liige
Daimar Truija – juhatuse liige
Oliver Einmann – juhatuse liige
Viktor Palmet – juhatuse liige