Eesti sadamate kaubamaht 2019 – 2020, tuh tonni

SADAMAD 2019 2020 Muutus% 19/20
AS Tallinna Sadam 19 930 21 340 +10%
AS Sillamäe Sadam 10 490 9 488 -10%
Paldiski Põhjasadam 1 402 1 098 -22%
AS Pärnu Sadam 2 190 1 715 -21%
Kunda Sadam 1 476 1 554 +5%
AS Saarte Liinid 860 836 -3%
KOKKU 36 348 36 031 -1%