Eesti sadamate kaubamaht 2018 – 2019, tuh tonni

SADAMAD 2018 2019 Muutus
% 18/19
AS Tallinna Sadam 20 608 19 930 -3%
AS Sillamäe Sadam 8 002 10 490 +31%
Paldiski Põhjasadam 2 840 2 800 -1,5%
AS Pärnu Sadam 2 090 2 190 +1,1%
Kunda Sadam 1 630 1 650 +1%
AS Saarte Liinid 940 860 -1%
KOKKU 36 141 37 920 +5%