Triigi Sadam (58° 08,52’N, 24° 01.36’E)

Saarte Liinid

Sadama direktor: Mati Põld
Telefon: +372 50 46819
Mobiil: +372 50 46819
Sadama kapten: Valdur Häng
Mobiil: +372 53 428 555
E-posti aadress: valdur1952@hot.ee
Kodulehekülg: www.saarteliinid.ee